Друштвото за транспорт, шпедиција, трговија и услуги Цетранс ДOO е една од првите приватни Македонски компании основана во 1993 година, која Ви нуди копмлетни решенија во полето на транспорт, шпедиција и логистичка поддршка 24/7.

За Нас

Основната дејност на Нашата компанија се транспортните предизвици за Вашите пратки секогаш да бидат навремено, сигурно, квалитетно и брзо транспортирани на одредената локација со најсовремена технологија и најнови возила фургони и ладилници кои се специјализирани за транспорт на пратки за кои е потребен температурен режим, акцизна роба, адр и секаков останат вид на стоки со 24 часовно следење на возилата со GPS уреди. Посебно сме верзирани за превоз на збирни пратки на територијата на Европа во брз рок, со користење за збирен центар во Крањ, Словенија.

Контактирајте нé