international transport and forwarding "CETRANS"

Осугурани приколки против кражба

Поради превоз на високо акцизна стока сите наши возила и приколки се со 24 часовен софтверски мониторинг и сензорски опремени против кражби низ цела Европа

магацински простори за складирање во Словенија

Пратките кои пристигнуваат од Европа ги складираме во наши магацини во Словенија пред да се транспортираат во Македонија

меѓународен транспорт

Долгогодишно искуство и посветени професионалци за вас.

За повеќе информации, доколку ви се потребни?