international transport and forwarding "CETRANS"

ВРШИМЕ ТРАНСПОРТ НИЗ ЦЕЛА ЕВРОПА

Фирмата Цетранс - Скопје е во целосна приватна сопственост, а израсна од Цетра - Загреб претстсвништво Скопје каде работе основачите и сопствениците на Цетранс - Скопје.Цетранс е формирана 1993 год.Во облик и во овој став,а основна дејност на фирмата е обавување меѓународен транспорт и посредување во меѓународен транспорт.Фирмата поседува и сопствен деловен простор кој се наоѓа на адреса бул, Асном 106, лок. 2 - Скопје.Во моментот има 17 вработени во редовен работен однос од кои 4 извршители за комерцијални работи, еден вработен за сметководствени работи и 6 возачи.Фирмата иако работи во тешко опкружување усшно работи и очекуваме зголемување на возниот парк,како и зголемување на обемот на посредничко работење.

Услуги

Фирмата поседува 10 соло возила и комбиња за денчани збирни пратки, 8 фургона од кои 2 ладилника и две полуприколки со церада од 90м3 зафатнина.Соработка со словенски транспортни компании кои ни ги носат пратките од цела Европа во неколку магацини во Словенија од каде со наши возила ја превземаме до Македонија пратката/пратките.

356

Задоволни Клиенти

5000

Пратки Транспортирани

2000

Брз, Квалитетен и Сигурен Транспорт

6

Шофери со Лиценца